Tiên phong trải nghiệm ứng dụng AIA Vitality ngay hôm nay – Đồng hành cùng khách hàng ngày mai

29.06.23

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN AIA VITALITY
– Bước 1: Đại lý quét mã QR để đăng ký tài khoản Vitality.
– Bước 2: Phòng Hỗ trợ Kinh doanh của AIA Việt Nam (ADS) email đến đại lý để xác nhận thông tin
đăng ký tài khoản AIA Vitality vào ngày 01 và 20 hàng tháng.
– Bước 3: ADS thực hiện cấn trừ tiền vào thu nhập của đại lý trong thu nhập kỳ 1 hoặc kỳ 2 liền kề tiếp theo của tháng. Sau đó, ADS sẽ gửi danh sách trừ tiền thành công đến Công ty TNHH AIA Sức Sống Mới (Việt Nam) để tạo tài khoản AIA Vitality.
– Bước 4: Đại lý nhận email thông báo tài khoản và hướng dẫn truy cập AIA Vitality sau 2 ngày làm việc
kể từ ngày 1 và 15 hàng tháng.

Lưu ý:
– Mỗi đại lý chỉ được đăng ký 01 (một) tài khoản AIA Vitality bằng chính thông tin của đại lý trên hệ thống tại AIA Việt Nam. Theo đó, đại lý cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân trên trang ketnoi và thông tin mua hợp đồng bảo hiểm (nếu có) để đảm bảo thông tin trùng khớp trước khi tiến hành đăng ký tài khoản AIA Vitality.
– Phí mua tài khoản AIA Vitality sẽ không được hoàn lại và không được phép chuyển đổi sang người khác
vì bất kỳ lý do gì.
– Tài khoản AIA Vitality sẽ có hiệu lực 12 (mười hai) tháng kể từ ngày Tài khoản được kích hoạt
(“Năm Thành Viên”). Tài khoản sẽ không được tự động gia hạn khi hết thời hạn của Năm Thành Viên.
– Trong trường hợp thu nhập của Anh/Chị phát sinh tại AIA Việt Nam không đủ để cấn trừ thành công chi phí tham gia Chương trình trước khi kết thúc 31/08/2023 thì việc đăng ký tham gia được xem là không hoàn tất. Anh/Chị có thể đăng ký lại tại kỳ tiếp theo (tùy thuộc thời điểm hoàn tất quá trình đăng ký, các ưu đãi từ AIA Việt Nam trong có thể được thay đổi).
– AIA Việt Nam là bên duy nhất giải thích và quyết định cuối cùng khi phát hiện sai phạm, tiêu cực trong quá trình tham gia Chương trình của các thành viên.

*Chi tiết xem thêm Memo AIAV/AD/2306-076

                    Chia sẻ: