RA MẮT BIỆT ĐỘI CẤP QUẢN LÝ TOÀN QUỐC NĂM 2024

19.03.24

Lực lượng CQL luôn là điểm nối quan trọng để thực thi Định hướng Chất lượng mùa 2 năm 2024, biệt đội CQL được chọn lọc để phát triển và hoàn thiện kỹ năng, kiến thức của một người Thủ Lĩnh. Từ đó họ sẽ song hành cùng Doanh Chủ AIA , hỗ trợ đội ngũ CVTV hoạt động hiệu quả nhằm mang đến các dịch vụ tốt nhất và sản phẩm phù hợp nhất cho khách hàng.
Chương trình BIỆT ĐỘI Cấp Quản Lý sẽ đem đến những hoạt động có thực chiến và bổ ích giúp cho các thủ lĩnh trong Cộng đồng Thịnh Vượng – Trù Phú nuôi dưỡng lòng kiên trì, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình mỗi ngày để theo đuổi ước mơ trong cuộc sống & xây dựng nghiệp thành công vững chắc cùng AIA.

Biệt đội cấp quản lý Miền Bắc 1

Biệt đội cấp quản lý Miền Bắc 2

Biệt đội cấp quản lý Miền Bắc 4

Biệt đội cấp quản lý Miền Bắc 5

Biệt đội cấp quản lý Miền Trung 1
Biệt đội cấp quản lý Miền Trung 2

Biệt đội cấp quản lý Miền Trung 3
Biệt đội cấp quản lý Miền Hồ Chí Minh

 

                    Chia sẻ: