AIA+ Một điểm chạm, Mọi giao dịch

01.04.24

AIA+ Một điểm chạm, Mọi giao dịch

Trong hành trình chuyển đổi từ “người chi trả” trở thành “người đồng hành”, AIA cam kết mang lại giá trị kết nối và nâng cao trải nghiệm Khách hàng. Để đảm bảo rằng mỗi trải nghiệm của Khách hàng là tốt nhất, chúng tôi không ngừng nỗ lực để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phù hợp nhất mọi lúc, mọi nơi.

Trong đó, AIA+ là ứng dụng công nghệ dịch vụ của AIA Việt Nam với mục đích giúp cho Khách hàng:

  • Chủ động xem, thay đổi và quản lý thông tin hợp đồng bảo hiểm
  • Thường xuyên được kết nối và cập nhật các chương trình chăm sóc khách hàng
  • Chủ động trong việc tái tục duy trì hợp đồng để đảm bảo các kế hoạch và quyền lợi của mình
  • Kết nối và đồng hành trong hành trình cải thiện sức khoẻ cùng Vitality
  • Chủ động thực hiện yêu cầu, theo dõi việc giải quyết các quyền lợi bảo hiểm

Bấm vào đây để xem những tiện ích nổi trội mà AIA+ mang lại nhé!

(*) Để thực hiện tải ứng dụng AIA+ vui lòng quét mã QR bên dưới:

Hoặc tải ứng dụng AIA+ tại link:

 

 

 

                    Chia sẻ: