Thử thách trở thành THIÊN SỨ AIA

09.11.21

Lưu ý quan trọng:

  • Mỗi CVTV sẽ được cấp 1 đường link để giới thiệu khách hàng tham gia chương trình. Khi và chỉ khi khách hàng đăng ký đúng vào đường link của mình, thì hệ thống mới ghi nhận thông tin khách theo MSĐL của CVTV đó.
  • Nếu anh/chị có thắc mắc gì khác, vui lòng liên hệ qua email: vn.aip@aia.com

KẾT QUẢ THỬ THÁCH

Tuần 1: 01 – 07/11/2021

Kênh CVTV Truyền Thống, FTA

Kênh Nest by AIA

Kênh AIA Exchange

Tuần 2: 08 – 14/11/2021

Kênh CVTV Truyền Thống, FTA

Kênh Nest by AIA

Kênh AIA Exchange

Tuần 3: 15 – 21/11/2021

Kênh CVTV Truyền Thống, FTA

Kênh Nest by AIA

Kênh AIA Exchange

Tuần 4: 22 – 28/11/2021

Kênh CVTV Truyền Thống, FTA

Kênh Nest by AIA

Kênh AIA Exchange

KẾT QUẢ THÁNG 11/2021

Xin chúc mừng những gương mặt Thiên Sứ AIA xuất sắc nhất trong chặng đường đầu tiên 01/11 – 31/11/2021:

Công ty sẽ tiếp tục có chương trình thử thách các Thiên Sứ AIA của chúng ta trong thời gian tiếp theo với nhiều phần quà vô cùng hấp dẫn, hãy tích lũy lượng đăng ký ngay từ bây giờ!

                    Chia sẻ: