MDRT Leader Award 2022 | TẬP ĐOÀN AIA VINH DANH CÁC LÃNH ĐẠO MDRT 2022

20.10.22

Bộ phận Phát Triển Đại Lý Tập Đoàn AIA đã công bố vinh danh MDRT Leader Award 2022 – Cấp Quản Lý MDRT 2022 nhằm tôn vinh các Cấp Quản Lý (CQL) đã đào tạo và phát triển đội ngũ MDRT 2022 ở Tập đoàn AIA. Việc ghi nhận những danh này đã chứng minh tầm quan trọng của việc phát triển đội ngũ Chuyên viên Tư Vấn (CVTV) hàng đầu tại AIA. Những cá nhân được vinh danh đều là minh chứng vững chắc cho mục đích của Tập đoàn nhằm giúp đỡ mọi người hướng tới cuộc sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh Phúc hơn.

MDRT Leader Award 2022 là giải thương tôn vinh các CQL dựa trên số lượng thành viên đạt danh hiệu MDRT 2022 mà họ đã phát triển được trong suốt năm 2021.

Đạt được những giải thưởng này thật sự là điều vinh dự và danh giá. Xin chúc mừng tất cả những CQL đã chiến thắng giải thưởng danh giá MDRT Leader Award 2022 của Tập Đoàn AIA!

XIN CHÚC MỪNG

Các lãnh đạo đạt danh hiệu MDRT LEADER 2022 – DIAMOND

các cấp quản lý đạt danh hiệu MDRT LEADER 2022 – GOLD

các cấp quản lý đạt danh hiệu MDRT LEADER 2022 – SILVER

các cấp quản lý đạt danh hiệu MDRT LEADER 2022 – BRONZE

                    Chia sẻ: