HƯỚNG DẪN THAO TÁC LẤY LẠI MẬT KHẨU THÔNG TIN THU NHẬP

15.06.23

No.

NỘI DUNG
HÌNH ẢNH
1
Đại lý đăng nhập vào hệ thống Kết nối:
Chọn menu Cá Nhân => Thu nhập => Click-on hyperlink “Quên mật khẩu
Lưu ý: Mật khẩu đăng nhập vào Kết nối và mật khẩu xem Thông tin thu nhập là khác nhau.
Hệ thống sẽ gửi mật khẩu mới về email của đại lý và hiển thị popup như hình
2
Đại lý đăng nhập vào email và kiểm tra password mới.
Đại lý dùng password mới này, để xem thông tin thu nhập
3
Đại lý có thể đổi mật khẩu xem Thông tin thu nhập bằng cách:
Chọn menu Cá nhân => Kinh nghiệm làm việc => Section “Thông tin cá nhân” Click-on button “Thay đổi mật khẩu thu nhập
                    Chia sẻ: