MINI GAME “BỨT TỐC VỀ ĐÍCH CÙNG IRACE”

05.10.23

1. ĐỐI TƯỢNG

Tất cả CVTV/CQL AIA (SA và từ AS trở lên) kênh Truyền thống.

2. THỜI GIAN

– Thời gian diễn ra cuộc thi: từ 0h00phút ngày 07/10 đến hết 23h59phút 28/10/2023.

– Thời gian công bố kết quả: dự kiến 07/11/2023.

3. THỂ LỆ VÀ ĐIỀU KIỆN

– Yêu cầu chung:

  • Người tham gia phải tham gia chạy bộ và cần được ghi nhận trên hệ thống iRACE, trong đó tài khoản trên hệ thống iRACE PHẢI sử dụng tài khoản mà BTC AOB Trail cung cấp (gồm email & mật khẩu).
  • Kết quả sẽ được tính theo đội nhóm, Danh sách thành viên trong đội được xác định là người tham gia chương trình AOB Trail Thái Lan 2023 và được thu thập được của mỗi CQL/CVTV từ iSay hoặc leads mà CQL/CVTV được AIA Việt Nam phân bổ.
  • Pace (số phút hoàn thành 1km) hợp lệ không được nhỏ hơn 4:00 và lớn hơn 15:00 (tức vận tốc tối thiểu để tính thành tích là 4 phút/km và tối đa là 15 phút/km). Lượt chạy bộ dùng để đăng ký sẽ bị xem là không hợp lệ nếu có từ 2 split pace trở lên nhỏ hơn hoặc lớn hơn pace trung bình quy định, và sẽ không tính vào thành tích chạy của cả đội.

– Mỗi CQL/CVTV được nhận tối đa 1 giải thưởng trong cuộc thi này, nếu CQL/CVTV đạt giải ở nhiều hạng mục, BTC sẽ trao giải thưởng có giá trị cao nhất.

– Kết quả cuộc thi sẽ được tính dựa trên thống kê của hệ thống iRace.

– Chỉ tài khoản (email & mật khẩu) được BTC cung cấp mới được tham gia giải chạy ảo AOB Trail 2023.

– AIA Việt Nam có quyền không công nhận kết quả thi đấu nếu xét thấy có dấu hiệu gian lận.

– Trong mọi trường hợp, quyết định cuối cùng thuộc về AIA Việt Nam.

Cuộc thi gồm 2 hạng mục giải thưởng:

a. Giải thưởng dành cho CQL/CVTV có số lượng người tham gia tham gia chạy trên iRace nhiều nhất.

– Trong thời gian diễn ra cuộc thi: 7/10 – 28/10/2023, CQL/CVTV có số lượng người tham gia giải chạy ảo iRace nhiều nhất sẽ nhận được giải thưởng của chương trình.

– Mỗi người tham gia phải chạy trên iRace ít nhất 10km trong suốt thời gian diễn ra giải mới được công nhận là Người có tham gia giải chạy.

 b. Giải thưởng dành cho CQL/CVTV có tổng số km chạy từ các thành viên trong đội nhiều nhất.

– Trong thời gian diễn ra giải chạy ảo iRace, CQL/CVTV có tổng số km chạy từ các thành viên trong đội nhiều nhất sẽ nhận được giải thưởng của chương trình.

– Tổng số km được tính bằng cách cộng gộp quãng đường chạy hợp lệ (tính bằng km) của tất cả người tham gia thuộc danh sách quản lý của mỗi CQL/CVTV.

 

3. GIẢI THƯỞNG

Tổng giá trị giải thưởng 16tr bao gồm 18 giải:

– Hạng mục Giải CQL/CVTV có số lượng Người tham gia chạy trên iRace nhiều nhất.

1 giải nhất – Thiết bị đeo tay Fitbit trị giá 2.500.000đ/giải.

3 giải nhì – Voucher Got It 1.000.000đ/giải.

5 giải ba – Voucher Got It 500.000đ/giải.

– Hạng mục Giải CQL/CVTV có tổng số km chạy từ các thành viên trong đội nhiều nhất.

1 giải nhất – Thiết bị đeo tay Fitbit trị giá 2.500.000đ/giải.

3 giải nhì – Voucher Got It 1.000.000đ/giải.

5 giải ba – Voucher Got It 500.000đ/giải.

 

———

CÔNG BỐ KẾT QUẢ MINI GAME “BỨT TỐC VỀ ĐÍCH CÙNG IRACE”

 ——– 

Xem Hướng dẫn tham gia Thử thách iRace.

Xem Bí quyết “leo top” iRace – AOB Running 2023.

 

 

                  Chia sẻ: