FreeTravel | Chia sẻ từ Thiên Sứ AIA | Kỳ 1

27.09.22

Hãy cùng lắng nghe hai Thiên Sứ AIA chia sẻ về cách tiếp cận hỗ trợ khách hàng và chốt hợp đồng thông qua chương trình FreeTravel như thế nào nhé:

CHÂU KIM SŨNG – nest by AIA Landmark81

                    Chia sẻ: