FreeTravel | Chia sẻ từ Thiên Sứ AIA | Kỳ 2

27.09.22

Nội dung: Hãy cùng lắng nghe hai Thiên Sứ AIA chia sẻ về cách tiếp cận hỗ trợ khách hàng và chốt hợp đồng thông qua chương trình FreeTravel như thế nào nhé:

LÊ THỊ KIM NGÂN – nest by AIA

                    Chia sẻ: