THÔNG BÁO: PHÂN BỔ KHÁCH HÀNG CHO ĐẠI LÝ MDRT TIỀM NĂNG – ĐỢT 2

30.12.19

Bên cạnh đó, Công ty cũng mong muốn gia tăng chất lượng dịch vụ khách hàng hơn nữa đến những khách hàng chưa phân bổ cho Đại Lý phục vụ hợp đồng. Công ty trân trọng thông báo chương trình “Phân bổ khách hàng hiện hữu” dành cho các Đại Lý MDRT tiềm năng đợt 2, như sau:

Đối tượng: Đại Lý Bảo Hiểm kênh Đại Lý các văn phòng đính kèm trong phụ lục (*) (MDRT tiềm năng trong danh sách chọn lọc của G20 do bộ phận Dự án và Năng suất và AD chọn lựa)

Thời gian: Từ ngày 28/11/2019 đến hết ngày 31/12/2019

Dưới đây là danh sách các văn phòng tham gia chương trình thuộc kênh đại lý:

Zalo

*Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Memo 20191109

                    Chia sẻ: