THE NEXT TOP BEE MDRT | GA HƯNG YÊN 1 – ĐỘI KING BEE QUYẾT TÂM CHIẾN THẮNG TUYỆT ĐỐI

27.07.22

Với mục tiêu là quyết tâm giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 ở cả ba chỉ số tính điểm thi đua giữa các đội trong CLB Super Bee MDRT GA Hưng Yên 1, Đội King Bee đã lên chiến lược để tăng tốc ngay từ đầu tháng.

                    Chia sẻ: