THE NEXT TOP BEE MDRT | GA ĐỒNG THÁP – ĐỘI ONG PHÁT TÀI KHÔNG NGỪNG CỐ GẮNG

28.07.22

Với Đội Ong Phát Tài, để giành được chiến thắng, cần có nỗ lực của mỗi cá nhân, sự đoàn kết của cả đội và một chiến lược thay đổi để thích nghi.

                  Chia sẻ: