SỰ KIỆN ONLINE – THÀNH CÔNG DÀI DÀI

17.07.21

Đà Nẵng đã từng trải qua những thời điểm mà sinh hoạt xã hội gần như đóng băng (7.2020). Ngày đó chúng tôi cũng đã từng vượt khó nhờ zoom, nên năm nay, anh em vào cuộc với tinh thần ‘Làm ngay đi, không nói nhiều”! – Mà tại sao lại không, khi mà
– Khách hàng ngồi nhà vẫn tham dự được hội nghị
– Online tạo sự khác biệt với công ty bạn ngay. Gia tăng thương hiệu AIA.
– Toàn hệ thống có cơ hội sử dụng và làm chủ các công cụ online

                  Chia sẻ: