AIA VIỆT NAM CAM KẾT VỀ ĐÍCH KHẢI HOÀN MDRT 2022

25.11.21

 

Các lãnh đạo cấp cao, cùng Cấp Quản Lý và các Chuyên viên Tư Vấn AIA quyết tâm bức phá VỀ ĐÍCH KHẢI HOÀN MDRT 2022:

 

exchange North | CÙNG KIẾN TẠO NÊN NHỮNG KỲ TÍCH

exchange South | VƯỢT SÓNG TỎA SÁNG VỚI ĐỈNH CAO MDRT 2022

nest by AIA | MDRT 2022 VÀ HƠN THẾ NỮA

Miền HCM | CĂNG BUỒM ĐÓN GIÓ VƯỢT ĐẠI DƯƠNG

 

Miền Hà Nội | THỬ THÁCH TẠO NÊN NHỮNG VIÊN NGỌC SÁNG

Miền Bắc | ĐỒNG LÒNG LẬP NÊN KỶ LỤC MỚI

 

 

Miền Trung | CÁ CHÉP VƯỢT VŨ LONG MÔN

 

Miền Bắc Trung Bộ – Thanh Hóa, Hà Tĩnh 2, Nghệ An 6 | NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG

 

Miền Bắc Trung Bộ – Quảng Bình, Nghệ An | NHỮNG CÁNH CHIM TRÊN BẦU TRỜI XANH

                  Chia sẻ: