GÓI GIẢI PHÁP MẪU BẢO HIỂM NẰM VIỆN VÀ PHẪU THUẬT | TỐI ƯU QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG

30.11.20

1. GÓI MẪU CĂN BẢN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ THU NHẬP ỔN ĐỊNH

2. GÓI MẪU DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ THU NHẬP TỐT

3. GÓI MẪU CĂN BẢN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG CÓ THU NHẬP CAO

Khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ và tích lũy. Sản phẩm bổ sung là phần không thể thiếu để tối ưu quyền lợi bảo vệ. Bảo hiểm Nằm viện và Phẫu thuật sẽ giúp Khách hàng với các quyền lợi ưu việt chính là chiếc chìa khóa vàng giúp Tư Vấn viên tiếp cận Khách hàng.

Là tư vấn bảo hiểm chân chính, hãy giúp khách hàng hiểu rõ vai trò của sản phẩm bổ sung và được bảo vệ cao nhất có thể!

                  Chia sẻ: