CLB SUPER BEE MDRT 2022|GA BẮC NINH TỰ TIN – CHĂM CHỈ – LẠC QUAN – KIÊN TRÌ

22.06.22

Tiến độ chạy MDRT tại CLB Super Bee MDRT Bắc Ninh hiện nay là 100%. MDRT đã trở thành câu chuyện của một tập thể chứ không phải của riêng một cá nhân nữa. Khi tập thể đồng lòng, hỗ trợ nhau sát sao thì không chỉ đi nhanh hơn mà còn đi xa hơn trên con đường đến với các danh hiệu danh giá.

Tìm hiểu thêm về CLB Super Bee MDRT Bắc Ninh tại:

 

                  Chia sẻ: