Đại sứ MDRT 2020 tại AIA Việt Nam – Miền Bắc Trung Bộ

26.05.20

Cũng như bao chuyên viên tư vấn tài chính khác, họ đã trải qua những thử thách, tập trung toàn thời gian cho công việc để đạt và duy trì danh hiệu MDRT trong những năm gần đây. Hơn nữa, Đại sứ MDRT còn là những người có uy tín, được tín nhiệm trong cộng đồng Tinh hoa AIA. Bao năm qua, họ cùng đội ngũ lan tỏa và nâng tầm vị thế của ngành bảo hiểm và truyền tải các giá trị cốt lõi của thành viên Bàn Tròn Triệu Đô – MDRT tại AIA.

Sứ mệnh đáng trân quý của Đại Sứ MDRT sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2020 với 44 gương mặt được các lãnh đạo vùng miền đề cử và chọn lựa.

                    Chia sẻ: