CLB SUPER BEE MDRT 2022|EXCHANGE VINH VỮNG TIN TIẾN BƯỚC

25.06.22

CLB Super Bee MDRT exchange Vinh hiện có 30 thành viên, trong đó có 9 thành viên đã vượt tiến độ đề ra, 18 anh chị đã đạt 70% trở lên. Với kết quả như hiện tại, CLB rất tự tin vào mục tiêu tăng trưởng 150% của năm nay. Tất cả thành viên đang nỗ lực từng ngày bám sát mục tiêu đề ra với tinh thần máu lửa và hào hứng để chứng minh khả năng của mình.

Tìm hiểu thêm về CLB Super Bee MDRT exchange Vinh tại:

 

                    Chia sẻ: