BÍ QUYẾT BÁN THÊM TRÊN KHÁCH HÀNG HIỆN HỮU

09.06.22

Nguồn khách hàng được xem là “nguồn máu” của nghề bán hàng nói chung và tư vấn tài chính bảo hiểm nói riêng. Trong đó, mỗi khách hàng hiện hữu là một thị trường tiềm năng. Nếu khách hàng hài lòng về dịch vụ, họ sẵn sàng giới thiệu khách hàng mới thay cho bạn.

Và câu hỏi là “làm sao để bán thêm được nhiều giải pháp bảo hiểm mới cho khách hàng hiện hữu?”

Để làm được đều đó AIA xin gửi đến Anh/Chị tập hợp 10 bí quyết từ các CVTV thành công được gửi hàng tuần.

Hãy lưu lại nhiều bí quyết trong chương trình CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG HIỆN HỮU. Chỉ cần bán thêm 10% khách hàng hiện hữu, danh hiệu MDRT đã trong tầm tay bạn.

Chúc Bạn Thành Công!

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 1

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 2

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 3

 

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 4

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 5

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 6

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 7

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 8

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 9

 

BÍ QUYẾT THÀNH CÔNG 10

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!

                    Chia sẻ: