Ý TƯỞNG CHUYỂN ĐỔI KHÁCH HÀNG THÀNH CÔNG

30.12.19

Do vậy, một khi hoàn thành việc tìm hiểu thực tế và thấy những gì phải làm, chúng ta nên chia sẻ với khách hàng tiềm năng về sự đồng điệu giá trị gồm ba phần cơ bản sau:

– “Nếu tôi chết hoặc bạn chết, gia đình chúng ta vẫn sẽ ổn. Điều đó quan trọng với tôi. Điều đó có quan trọng với bạn không?”

– “Nếu vợ/chồng tôi qua đời, gia đình tôi vẫn ổn. Điều đó quan trọng với tôi. Điều đó có quan trọng với bạn không?”

– “Chúng ta để dành tiền mỗi tháng để khi chúng ta về già không bao giờ phải đến gặp lũ trẻ để nói rằng con phải nuôi bố/mẹ cho đến khi qua đời. Điều đó quan trọng với tôi. Điều đó có quan trọng với bạn không?”

Zalo

Nếu chúng ta nhận được ba từ CÓ, đó chính là khách hàng thực sự của chúng ta. Tôi tin chắc rằng ý tưởng này sẽ giúp bạn biến khách hàng tiềm năng đang phân vân thành khách hàng một cách hiệu quả.

Theo MDRT.ORG

                    Chia sẻ: