TỪ NGÀY 20/08/2019, CHI PHÍ DỊCH VỤ Y TẾ LẠI “LEO THANG”

20.10.19

ĐẦU NĂM NAY, CHI PHÍ DỊCH VỤ Y TẾ ĐÃ CHÍNH THỨC TĂNG TỪ NGÀY 15/01/2019

Zalo
Nguồn: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

VÀ CHI PHÍ DỊCH VỤ Y TẾ VẪN CHƯA CÓ DẤU HIỆU “GIẢM NHIỆT” TRONG NĂM NAY

Zalo
Nguồn: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

NHƯNG NGƯỜI VIỆT BỊ BỦA VÂY BỞI RẤT NHIỀU TÁC NHÂN CÓ HẠI CHO SỨC KHỎE CỦA BẢN THÂN & GIA ĐÌNH: BẦU KHÔNG KHÍ Ô NHIỄM THUỘC TOP 5 TẠI ĐÔNG NAM Á

Zalo
SỐC VỚI MỨC ĐỘ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ TẠI HÀ NỘI VÀ HỒ CHÍ MINH

Đón chờ những gợi ý có lợi cho khách hàng của bạn vào ngày 15/08/2019 nhé!

                    Chia sẻ: