TỰ HÀO MDRT AIA – ĐÃ LÀ TINH HOA, PHẢI LÀ MDRT

20.08.20

Đã là Tinh Hoa AIA, chắc chắn phải là MDRT! Tháng Tám sắp trôi qua, các Tinh Hoa đã đi đến đâu trên hành trình chinh phục MDRT/COT/TOT 2021? Hãy chia sẻ với chúng t

ôi về mục tiêu 2020 của bạn nhé!

                    Chia sẻ: