Tìm kiếm KHNT & Chốt hợp đồng – Guy Baker

09.06.22

Quan điểm bán hàng của bạn là gì?

Bạn bán giải pháp hay bán vấn đề?

Bạn đã nghe qua tiến trình bán hàng trong 7 bước chưa?

 

Hãy xem ngay chương trình chia sẻ bí quyết của Tiến sĩ GUY BAKER – Chủ tịch đời thứ 84 của Hiệp Hội MDRT toàn cầu. Đến với chương trình, Ông sẽ mang đến chúng ta 3 nội dung chính:

  • Tiến trình tìm KHTN
  • Tiến trình bán hàng 7 bước
  • Tiến trình mua hàng 4 bước của khách hàng

Xem ngay tại đây:

Anh/chị CVTV có thể tải slide chia sẻ của ông Guy Baker tại đây: Slide chia sẻ của ông Guy Baker 

Chúc anh/chị thành công!

——-

Thông tin của Tiến sĩ GUY BAKER

                    Chia sẻ: