THE NEXT TOP BEE MDRT | GA QUẢNG BÌNH – ĐỘI NÚI LỬA CÙNG NHAU HƯỚNG VỀ VỊ TRÍ SỐ 1

22.08.22

Đều đặn sinh hoạt mỗi tuần một lần, các thành viên Đội Núi Lửa không ngừng chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau để đảm bảo hoạt động của tuần sau sẽ luôn tốt hơn tuần trước. Bản thân mỗi thành viên trong đội đều luôn hừng hực máu lửa, không ngại khó, không ngại khổ, sẵn sàng cho đi để cùng nhau phát triển và đạt được mục tiêu mình đã cam kết.

                    Chia sẻ: