TẠI SAO TRẠI HUẤN LUYỆN DÃ NGOẠI QUAN TRỌNG VỚI MDRT?

29.12.19

Đối tượng tham gia hoàn hảo sẽ là:

– MDRT Đạt Sớm 2020: Giúp bạn duy trì năng lượng và mục tiêu MDRT cho những năm tiếp theo

– Đại lý đang tiến gần danh hiệu MDRT 2020: Giúp bạn thay đổi triệt để và tăng cường khả năng đạt MDRT sớm

Lần đầu tiên, phương pháp NLP (Lập trình ngôn ngữ tư duy) được đưa vào Chương trình Huấn Luyện đặc biệt bởi 2 chuyên gia NLP quốc tế.

Zalo

Vậy phương pháp này mang đến điều gì cho bạn? Hẳn bạn sẽ cần:

– Khám phá động lực trong hành trình MDRT của cá nhân bạn

Zalo

– Nắm bắt sức mạnh cá nhân đối với mục tiêu MDRT

Zalo

– Biến đổi niềm tin vào việc thực hiện mục tiêu MDRT một cách kỳ diệu nhất

Zalo

– Kích hoạt và sử dụng các tài nguyên mạnh mẽ cả bên trong và ngoài của bạn đạt được MDRT

Zalo

– Trau dồi kỹ năng MDRT và thực hành tư vấn cho các hợp đồng lớn

Đây thực sự là phương pháp tuyệt vời giúp KÍCH HOẠT – BIẾN ĐỔI – HÌNH THÀNH nên những tinh hoa MDRT.

Zalo

Đã là đại lý bảo hiểm – Hãy là MDRT

Đã là MDRT – Hãy đăng ký tham gia ngay Trại Huấn Luyện Dã Ngoại 2019!

Vui lòng liên hệ AD địa phương để biết thêm chi tiết.

                    Chia sẻ: