HỘI NGHỊ ĐẲNG CẤP NGOẠI HẠNG – SẮP MỞ ĐĂNG KÝ

16.07.20

Cùng giáo trình được chuyển giao từ chuyên gia quốc tế về NLP và đội ngũ giảng viên hàng đầu Việt Nam, đầy chắc chắn là sự kiện mà Tinh hoa không thể bỏ lỡ!

https://www.youtube.com/watch?v=IFTlfsX1p-w&feature=youtu.be

Hãy cùng chờ đón các thông tin tiếp theo của chương trình trong các thông báo sau!

                    Chia sẻ: