NHỮNG NGƯỜI MANG HY VỌNG – KỲ 7

20.10.19

Anh Phạm Ngọc Huy – UM GA HCM 12 tâm sự cùng chúng tôi: “Ngay từ lúc chưa trở thành MDRT hay như bây giờ, đã là một MDRT, tôi luôn có tư duy rằng: một khi đã đưa ra giải pháp tài chính bảo vệ cho bất kỳ khách hàng nào thì cũng phải đảm bảo có sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung.”

Vừa phấn đấu trở thành MDRT vừa là 1 quản lý nhóm, Anh Phạm Ngọc Huy – UM GA HCM 12 tâm sự cùng chúng tôi: “Ngay từ lúc chưa trở thành MDRT hay như bây giờ, đã là một MDRT, tôi luôn có tư duy rằng: một khi đã đưa ra giải pháp tài chính bảo vệ cho bất kỳ khách hàng nào thì cũng phải đảm bảo có sản phẩm chính và sản phẩm bổ sung. Điều đó đảm bảo các quyền lợi sống song song với quyền lợi cho rủi ro cao nhất có thể xảy ra. Đó mới là một giải pháp toàn diện.

Zalo

Đối tượng khách hàng của tôi rất phong phú, họ ở độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng khi tìm hiểu về họ, tôi sẽ tìm ra được các sản phẩm phù hợp tương ứng và đúng nhu cầu cũng như khả năng tài chính. Chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra sản phẩm bổ sung phù hợp để “đóng gói” kèm vào hợp đồng chính để tạo nên giải pháp tối ưu và trọn vẹn nhất có thể. Đó là điều mà tôi luôn tâm đắc và xem đó là trách nhiệm của người làm bảo hiểm nhân thọ chân chính!”

Bạn đã hành động chưa? Đừng quên kết hợp sản phẩm chính – bổ sung thật hiệu quả để mang đến quyền lợi cao nhất cho khách hàng nhé!

                    Chia sẻ: