NHỮNG NGƯỜI MANG HY VỌNG – KỲ 5

20.10.19

“Vì bản chất của sản phẩm chính sẽ bảo vệ khách hàng trọn đời với các quyền lợi của tương lai. Nhưng quyền lợi của SPBS là của hiện tại và bảo vệ Khách hàng với phạm vi rộng hơn trong quá trình tham gia bảo hiểm.”

Zalo

“Vì vậy mà tôi luôn tự tin tư vấn kèm theo ít nhất 3 sản phẩm tiêu biểu: bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ chi phí khi nằm viện và tai nạn với tỷ lệ trung bình từ 30-35% tổng giá trị hợp đồng để bảo vệ Khách hàng toàn diện nhất.

Hơn thế nữa, mỗi năm tôi lại cập nhật, hỏi ý kiến khách hàng nếu cần nâng cao giá trị bảo vệ lên thêm khi nhu cầu và khả năng của họ thay đổi theo thời gian.”

Bạn đã hành động chưa? Đừng quên kết hợp sản phẩm chính – bổ sung thật hiệu quả để mang đến quyền lợi cao nhất cho khách hàng nhé!

                    Chia sẻ: