NHỮNG NGƯỜI MANG HY VỌNG – KỲ 25

30.12.19

Một trong những giá trị cốt lõi chị mang lại đó là tầm quan trọng của SPBS đối với từng khách hàng của mình:

“Mỗi hợp đồng ký kết với khách hàng, tôi luôn kết hợp ít nhất 3 SPBS, duy trì tỷ lệ 30 – 40% tổng phí đóng. Để làm được điều ấy, tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của sự bảo vệ từ các SPBS. Tôi xua tan ý nghĩa thiệt hơn vì đâu ai muốn kiếm lời trên sự bình an của chính mình và người mình yêu thương cơ chứ.

Zalo

Khi khách hàng là người trụ cột, người làm ra tài chính và vật chất càng cao, họ càng có giá trị lớn cần được bảo vệ. BHNT ở đây mang lại quyền lợi khi chuyện xấu nhất xảy ra. Nhưng cuôc sống hàng ngày còn nhiều nỗi lo lớn khác ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của họ. Điều này được giải thích cụ thể và vạch ra cách khắc phục khi chẳng may có biến cố, họ và gia đình vẫn được bảo vệ và an tâm bởi người đại lý có tâm và có tài. Một khi tư vấn đúng khả năng và nhu cầu, khách hàng không còn nhìn vào giá trị vật chất mà là mức độ họ được bảo vệ từ nay về sau.”

Sản phẩm bổ sung được bạn gói như thế nào? Kết hợp với sản phẩm chính thật hiệu quả để mang đến quyền lợi cao nhất cho khách hàng nhé!

                    Chia sẻ: