NHỮNG NGƯỜI MANG HY VỌNG – KỲ 2

20.10.19

Anh chia sẻ kinh nghiệm tư vấn sản phẩm bổ sung của mình:

“Bảo hiểm nhân thọ mà không có SPBS như mua ti-vi mà không có dây cáp truyền hình vì không phát huy được toàn bộ ưu điểm của bảo hiểm.

Zalo

Tất nhiên tôi luôn tư vấn theo nhu cầu và tính chất công việc của khách hàng, họ đã có bảo hiểm nào khác không, v.v. Tôi giúp khách hàng hiểu với một số tiền nhỏ cho SPBS, quyền lợi họ nhận được sẽ rất cao để có sự an tâm những lúc rủi ro xảy đến dù là nhỏ nhưng họ sẽ có khoản bù đắp thu nhập hay có tiền để chữa bệnh.

Tôi nghĩ rằng suy nghĩ và quan điểm của tư vấn viên rất quan trọng. Bởi nếu mình xem nhẹ SPBS sẽ dẫn đến thiếu sót trong việc tư vấn quyền lợi cho khách hàng. Vì vậy mỗi tư vấn viên cần thông suốt thấu đáo về SPBS để mạnh dạn khuấy động nhu cầu. Tất cả vì quyền lợi và tương lai được bảo vệ trọn vẹn cho khách hàng.”

                    Chia sẻ: