NHỮNG NGƯỜI MANG HY VỌNG – KỲ 19

30.12.19

Khi được hỏi về bí quyết mang SPBS đến khách hàng, chị khẳng định: SPBS mới chính là chủ chốt của tôi.

“Sản phẩm bổ sung mới chính là chủ chốt của Vương Hằng – chứ chỉ bán mỗi sản phẩm chính không thôi thì tôi sẽ không làm. Tôi duy trì tỷ lệ trung bình 25 – 30% trên tổng giá trị hợp đồng ký kết theo nhu cầu và khả năng của khách hàng.

Zalo

Tôi luôn hướng khách hàng của mình đến giá trị bảo vệ. Với tôi, chúng ta hãy bỏ qua những câu chuyện của lại suất và sinh lời, vì cơ bản BHNT có yêu cầu đầu tiên phải là bảo vệ. Vì thế, tôi luôn đặt ra câu hỏi khách hàng đã yên tâm chưa hay cần bổ sung thêm gì cho các rủi ro họ phải đối diện không. Thông thường tôi không đợi đến khi khách hàng hỏi, mà luôn nói rõ ràng các khoản phí của SPBS sẽ không đáo hạn cùng hợp đồng. Phần phí nhỏ ấy mất đi mỗi năm để mang lại giá trị bảo vệ lớn lao mà không phải khách hàng nào cũng đạt tiêu chuẩn để mua kèm. Tôi tin rằng khi mình minh bạch, khách hàng sẽ nhận ra những giá trị mà họ thực sự đạt được thông qua SPBS linh hoạt mỗi năm.”

Bạn đã hành động chưa? Đừng quên kết hợp sản phẩm chính – bổ sung thật hiệu quả để mang đến quyền lợi cao nhất cho khách hàng nhé!

                    Chia sẻ: