NHỮNG NGƯỜI MANG HY VỌNG – KỲ 1

20.10.19

· Họ kiên trì giải thích cho khách hàng hiểu những quyền lợi sống.

· Họ kết hợp khéo léo An Phúc Trọn Đời Ưu Việt và các sản phẩm bổ sung.

Chúng tôi gọi họ là NHỮNG NGƯỜI MANG HY VỌNG

Bởi lẽ, khi sự cố xảy ra, họ xem khách hàng như người thân và hỗ trợ hết sức và mang đến hy vọng về được sống, được hướng đến tương lai tích cực hơn cho khách hàng.

Gặp gỡ Người Mang Hy Vọng đầu tiên – Anh Hoàng Viết Dũng, MDRT 2020 Đạt Sớm.

Zalo

“Đối với tôi, sản phẩm bổ sung chính là các quyền lợi sống. Tôi thường tư vấn quyền lợi sống trước khi hướng khách hàng đến sản phẩm chính vì khi họ nhìn nhận được tương lai của mình sẽ mất mát thế nào nếu thiếu đi các quyền lợi sống đó thì họ mới thực sự thấu đáo mình mua bảo hiểm để làm gì.

Các sản phẩm bổ sung của tôi thường trên 25% tổng phí bảo hiểm, tôi không muốn mình hối tiếc và khó ăn nói với khách hàng khi rủi ro xảy đến với họ. Khách hàng luôn hài lòng với những giải pháp của tôi.”

                    Chia sẻ: