NGHỆ THUẬT THUYẾT PHỤC KHÁCH HÀNG TRONG TẦM TAY

30.12.19

– Mọi người có khuynh hướng tương tác và đáp lại những gì đã nhận. Chẳng hạn, trong một buổi nói chuyện, nếu bạn chăm chú lắng nghe, đưa thông tin và tôn trọng khách hàng, khả năng rất cao là bạn cũng sẽ nhận được điều tương tự từ khách hàng của bạn.

Zalo

– Mọi người có khuynh hướng muốn những gì không có và chưa đạt được. Khi cố thuyết phục người khác làm điều gì đó, điều quan trọng là mô tả những gì khó đạt được. Mọi người thường sẽ hành động khi họ biết những gì họ có thể mất hơn là những gì họ có thể thu về.

– Hãy là một chuyên gia. Nếu bạn muốn mọi người theo ý kiến và đề xuất của bạn, hãy chứng tỏ bạn là chuyên gia trong lĩnh vực bạn đang nói. Trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện, hãy cung cấp cho người bạn muốn gây ảnh hưởng những thông tin về thành tựu, học vấn, kinh nghiệm và chuyên môn của bạn.

Theo MDRT.ORG

#ChiaseMDRT

                    Chia sẻ: