MDRT – NHÀ CỐ VẤN & NGÔI SAO TIỀM NĂNG

06.05.20

Các Nhà cố vấn – MDRT 2020 được quản lý các văn phòng phỏng vấn lựa chọn, tích cực hoạt động và cam kết song hành dẫn dắt ít nhất 1 thành viên (chưa từng đạt MDRT) để cùng nhau chinh phục MDRT 2021.
Các quyền lợi hấp dẫn bao gồm những khóa huấn luyện nâng cao năng lực cố vấn sẽ là vết son đáng nhớ trong sự nghiệp của các Nhà cố vấn. (Xem thêm Memo 74-APR20-NW)
Chúc các Nhà cố vấn và Ngôi sao MDRT tiềm năng đạt thành tựu như ý trong năm 2020.
#MDRT_NhàcốvấnvàNgôisaotiềmnăng
#MDRT_MentorMentee
#CLBTinhhoa
                    Chia sẻ: