Zalo
Chú thích: Vinh danh MDRT 2020 tại Hội nghị PAL – MDRT Cần Thơ, tháng 2/2020

Với số lượng MDRT 2020 tăng vượt trội, AIA Việt Nam gây tượng mạnh khi chiến thắng xuất sắc hạng mục này cùng với các giải thưởng cá nhân về:

– Phụ trách MDRT Xuất Sắc (MDRT PIC Challenge)

– Chủ tịch Đại sứ MDRT Xuất Sắc (MDRT Ambassador Challenge)

– Giám đốc Phát triển Kinh doanh – Kênh Đại lý Xuất Sắc (Director Of Agency Challenge)

Zalo
Chú thích: Vinh danh MDRT 2020 tại Hội nghị PAL – MDRT Hà Tĩnh, tháng 3/2020

Đây chính là thành tựu chung của các Tinh hoa AIA đã phấn đấu chinh phục đỉnh cao nhất trong sự nghiệp tư vấn bảo hiểm. Các MDRT hãy tự hào là thành viên nòng cốt và tiên phong cho sự uy tín, tận tâm, đẳng cấp toàn cầu của AIA Việt Nam nói riêng và Tập đoàn AIA nói chung.

Đã là chuyên viên tư vấn bảo hiểm – Phải là MDRT AIA Việt Nam! Tin rằng cùng nhau tiến bước, AIA Việt Nam sẽ tiếp tục gây dấu ấn về chiến lược và thành quả phát triển MDRT trong tương lai.