KHỎE TRỌN VẸN: KHỎE CẢ SỨC KHỎE LẪN TÀI CHÍNH

09.02.22

Đối với Bảo hiểm Khỏe Trọn Vẹn, ngoài quyền lợi bảo vệ sức khỏe cực lớn, bạn còn được hưởng lợi nhuận từ quỹ liên kết chung.

AIA Việt Nam cam kết thực hiện chính sách đầu tư thận trọng vào các tài sản an toàn có lợi nhuận ổn định bao gồm 60-100% trái phiếu chính phủ, 10-30% trái phiếu doanh nghiệp, 0-15% tiền gửi ở các tổ chức tín dụng.

Và đặc biệt, AIA Việt Nam cam kết lãi suất tối thiểu. Đây thực sự là kênh hữu dụng để bạn có thể tiết kiệm và đầu tư với lãi suất tiềm năng!

Comment hoặc để lại thông tin để mình share thêm thông tin nhé!

#AIA #AIAVietnam #Khoetronven

                    Chia sẻ: