Ý TƯỞNG BÁN HÀNG KỲ 12: CHUYẾN BAY BÃO TỐ – QUYẾT ĐỊNH CÒN KỊP KHÔNG?

13.10.20

Anh ta hỏi bạn rằng: Quý khách có muốn mua BHNT thọ không? Bạn sẽ muốn ngay lập tức. Anh ta hỏi: Với mệnh giá bao nhiêu? Trả lời: Càng nhiều càng tốt. Đại lý BHNT mới nhỏ nhẹ nói tiếp: Xin cám ơn. Vì chúng ta đang bay trên máy bay, nên chúng tôi chưa thể chấp nhận tiền và hồ sơ yêu cầu Bảo hiểm cho quí khách được.
Trong cuộc sống thực tế cũng vậy. Bạn phải mua ngay khi mình có thể. Chứ đợi đến khi ngồi lên máy bay rồi thì khi đó đã quá trễ. Vậy bạn muốn mua bao nhiêu thì hãy quyết định ngay bây giờ!

                  Chia sẻ: