Zalo

Chị Thanh chìa ra tấm bảo hiểm y tế cho bác sĩ để vớt vát nỗi lo lắng của mình. Nhưng một số loại thuốc chữa trị lại bị bảo hiểm y tế hạn chế, cộng thêm nhiều danh mục điều trị bệnh không nằm trong phần hỗ trợ.

2 vợ chồng nhớ có bảo hiểm nhân thọ nên vội gọi lại cho tư vấn viên thì tiếc thay phần hỗ trợ viện phí của chị là một khoản bảo hiểm riêng. Khi anh khuyên vợ nên chọn thêm hỗ trợ chi phí thì chị Thanh cũng ỷ lại vào bảo hiểm y tế. Vậy là, chị Thanh đã tự tước bỏ đi cơ hội được bù đắp thu nhập trong tình huống này.

Zalo

Bạn thấy đó, không phải khách hàng không có sự quan tâm đến sức khỏe. Chỉ là khách hàng chưa có sự tìm hiểu sâu vấn đề cũng như nhìn xa hơn về tương lai. Hãy giúp khách hàng không phải nuối tiếc vì những lỡ lạc suy nghĩ trong quyết định bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình của họ.

(Tên nhân vật đã thay đổi)