SONG HÀNH Y TẾ – KIẾN TẠO NIỀM TIN TỪ KHÁCH HÀNG

08.09.20

AIA tiếp tục hành trình chuyển mình từ “người chi trả” thành “bạn đồng hành” với Song Hành Y Tế. Chính điều này giúp Khách hàng xem các Tư Vấn Viên như những người bạn đồng hành tốt nhất để an tâm hơn trong cuộc sống!

                  Chia sẻ: