Social Selling | Tận dụng đòn bẩy mạng xã hội

14.12.21

Chu trình dẫn dắt nội dung

Tối ưu hóa nôi dung với khung giờ vàng cho mỗi cá nhân

Kỹ thuật “comment” đặt câu hỏi tương tác

Cân bằng nội dung cá nhân để tăng thu hút lượng kết bạn

 

Tổng hợp tất cả các video clip bài học với Chuyên gia TRẦN QUỐC KHÁNH: xem TẠI ĐÂY

                  Chia sẻ: