NGƯỜI VIỆT CHI TIÊU CHO BẢO HIỂM SỨC KHỎE CAO CẤP NHƯ THẾ NÀO?

23.05.20

 

 

Nguồn: Khảo sát Neilsen, Quý 2/2019

Chuẩn bị trước mọi rủi ro chưa bao giờ là quá sớm! Cái gì tốt cho người Việt thì tốt cho AIA. Quan tâm đến cộng đồng, hiểu được lo âu của khách hàng, bạn còn chần chờ chi?

                  Chia sẻ: