MDRT Runner Miền Bắc Trung Bộ quyết tâm chinh phục MDRT 2022

24.12.21

Anh Ngô Đăng Khoa _GA Hà Tĩnh 2

Chị Nguyễn Thị Hoài An_GA Nghệ An 1

Chị Nguyễn Thị Lương_GA Thái Bình

Anh Trần Văn Thịnh_GA Nghệ An 6

Chị Võ Thị Cẩm Tú_GA Nghệ An

Chị Đan Thị Diệp_GA Thái Bình

Chị Nguyễn Thị Trang_GA Nghệ An 1

Anh Nguyễn Văn Minh_GA Thanh Hóa

Anh Cù Đức Liên_GA Nghệ An

Anh Hoàng Công Anh_GA Nghệ An

Anh Trần Đình Hùng_GA Hà Tĩnh 2

Chị Lê Thị Liên_GA Hà Tĩnh 2

Anh Nguyễn Viết Sơn_GA Hà Tĩnh 3

                  Chia sẻ: