Hành trình chinh phục Đỉnh Cao MDRT 2022

25.11.21

Hãy cùng dõi theo những bước chân thần tốc của các Chiến binh chuẩn bị về đích MDRT 2022:

Trần Công Mừng – GA Bắc Ninh

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 1

Nguyễn Thị Nga – GA Hà Tĩnh 2

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 2

 

Trần Minh Khanh – GA Nghệ An 2

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 3

Cao Thị Nga – GA Nghệ An 6

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 4

Lê Thúy Hằng – GA Thanh Hóa

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 5

Lê Văn Thiện – GA Đà Nẵng

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 6

Nguyễn Anh Việt – GA Quảng Nam

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 7

Nguyễn Thị Hòa – GA Quảng Nam

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 8

Phan Thị Tường Vi – GA Quảng Nam

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 9

Trịnh Thị Thu Hương – GA Quảng Nam

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 10

Đặng Thị Kiềm – GA Kiên Giang

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 11

Đỗ Thị Tuyết – GA Bắc Ninh

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 12

Hoàng Thị Thương – EXCHANGE Vinh

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 13

Lê Thị Ngọc Ánh – GA Đồng Nai

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 14

Nguyễn Phụ Hùng Cường – GA Bắc Ninh 2

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 15

Nguyễn Thị Ngọc Lan – GA Bắc Giang 3

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 16

Phạm Đình Diễn – GA Quảng Ninh 2

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 17

Phan Văn Phương – GA Cần Thơ 3

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 18

Tống Thị Ngọc Chi – GA Vĩnh Long

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 19

Trần Thị Thanh Thương – GA Tiền Giang

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 20

Võ Thị Quỳnh Châu – EXCHANGE Vinh

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 21

Lê Hoàng Việt – NEST Bitexco

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 22

Lê Hoàng Yến – GA Hà Nội 9

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 23

Lìu Xay Dồng – EXCHANGE Hồ Chí Minh

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 24

Nguyễn Thị Trang Anh – GA Hà Nội 8

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 25

Nguyễn Tuyết Nhung – GA Hà Nội 9

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 26

Phan Thị Hoàng Diễm – GA Hồ Chí Minh 3

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 27

Trần Thị Hằng – GA Hà Nội 8

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 28

Trần Thị Thu Cúc – GA Hồ Chí Minh 6

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 29

Trần Quốc Dư – NEST Landmark 3

HÀNH TRÌNH CHINH PHỤC ĐỈNH CAO MDRT 2022 – KỲ 30

 

 

                  Chia sẻ: