Chuyện của Sao | GIÁ TRỊ CỦA LỜI TƯ VẤN

12.10.21

“Giá trị của lời tư vấn không nằm ở việc cung cấp tính năng sản phẩm, nó cũng không phải để cho khách hàng so sánh giữa sản phẩm này với sản phẩm khác, mà giá trị của việc tư vấn là để làm sao cho khách hàng nhận thấy vì sao họ cần có bảo hiểm trong cuộc sống này.”

 

Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ quý của ông Alian Quennec – MDRT từ năm 2006 đến nay.

 

Nguồn: Hiệp Hội MDRT

                  Chia sẻ: