Chuyện của Sao | BẬT MÍ BÍ QUYẾT TĂNG KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TỪ TOT

21.09.21

  • Làm thế nào để khéo léo xin lời giới thiệu từ khách hàng?
  • Làm thế nào để người được giới thiệu chủ động gọi lại cho mình?

 

Khám phá ngay bí quyết từ Richard Jones, người đã áp dụng thành công để vượt bậc từ COT lên TOT ở Canada nhé.

 

                  Chia sẻ: