Chương trình Huấn luyện cùng Giám Đốc công ty quản lý quỹ VCBF

05.01.22

Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc về tài chính là chìa khóa quan trọng để tư vấn thành công. Làm thế nào để:
– Hiểu biết tổng quan về thị trường tài chính hiện nay
– Hiểu sâu về bản chất của các hình thức đầu tư
– Nắm bắt Lợi thế đầu tư thông qua Quỹ, đặc biệt các quỹ đầu tư liên kết của AIA
Tất cả sẽ lần lượt được giải đáp trong chuỗi chương trình huấn luyện về đầu tư cùng Giám đốc công ty quản lý quỹ VCBF:

 

Phần 1: Sức mạnh của lãi kép

 

 

Phần 2: Các công cụ đầu tư phổ biến

 

Phần 3: Các yếu tố quan trọng khi lựa chọn kênh đầu tư

 

Phần 4: Các loại quỹ đầu tư

 

Phần 5: Đặc điểm và hoạt động của quỹ mở

 

Phần 6: Ưu thế của công ty quản lí quỹ VCBF & quỹ thận trọng

 

Tổng hợp 6 phần: TẠI ĐÂY

                  Chia sẻ: