Các Tinh Hoa AIA nói gì về “Đặc Quyền Gia Tăng Tài Chính”

14.09.22

Chị VƯƠNG THỊ THÚY ANH – exchange Vinh – MDRT 2023

Chi tiết chia sẻ của chị Vương Thị Thúy Anh tại LINK

Anh NGÔ TẤN LỰC – GA Quảng Nam – MDRT 2023

Chi tiết chia sẻ của anh Ngô Tấn Lực tại LINK

Anh CHÂU KIM SŨNG – nest Landmark HCM – MDRT 2023

Chi tiết chia sẻ của anh Châu Kim Sũng tại LINK

Anh HOÀNG VĂN LAI – GA HCM 3 – MDRT 2023

Chi tiết chia sẻ của anh Hoàng Văn Lai tại LINK

                  Chia sẻ:

Ý TƯỞNG KHÁC

ĐẶC QUYỀN GIA TĂNG TÀI CHÍNH | MDRT PHONG CÁCH PHỤC VỤ KHÁC BIỆT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

13.09.22

ĐẶC QUYỀN GIA TĂNG TÀI CHÍNH | MDRT PHONG CÁCH PHỤC VỤ KHÁC BIỆT VÀ CHUYÊN NGHIỆP

Có hơn 10 năm làm việc tại AIA Quảng Nam, anh Ngô Tấn Lực đã 6 năm đạt MDRT, Xem thêm

ĐẶC QUYỀN GIA TĂNG TÀI CHÍNH | THÊM QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG, NÂNG TẦM GIÁ TRỊ CỦA MDRT

12.09.22

ĐẶC QUYỀN GIA TĂNG TÀI CHÍNH | THÊM QUYỀN LỢI CHO KHÁCH HÀNG, NÂNG TẦM GIÁ TRỊ CỦA MDRT

Đối với anh Châu Kim Sũng_nest Landmark HCM, Đặc quyền gia tăng tài chính rất nhân văn. Nếu 4 Xem thêm

ĐẶC QUYỀN GIA TĂNG TÀI CHÍNH | NÂNG TẦM GIÁ TRỊ MDRT

09.09.22

ĐẶC QUYỀN GIA TĂNG TÀI CHÍNH | NÂNG TẦM GIÁ TRỊ MDRT

Với chị Vương Thị Thúy Anh, MDRT 2023 - exchange Vinh, phương châm và mục tiêu làm việc của Xem thêm