AIA – TV MUÔN KIỂU TỪ CHỐI CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CÁCH XỬ LÝ CỦA CÁC SAO AIA

28.05.20

  1. Từ chối tham gia vì sợ sau này không nhận lại được tiền.
  2. Khách hàng không tin vào AIA vì là công ty nước ngoài.
  3. So sánh sản phẩm AIA với công ty bạn.
  4. Khách hàng từ chối vì không đủ tài chính.
  5. Ngay từ đầu khách hàng từ chối vì chưa có nhu cầu…

Khám phá ngay!

#AIATV
#xulytuchoi
#tinhhuongthucte
#giaiquyettuchoi
#khachhangtuchoi

                  Chia sẻ: