ICAMPUS – KHO TÀNG KIẾN THỨC, KỸ NĂNG TỪ CÁC MDRT TOÀN CẦU

20.10.19

Các bạn có thể vào xem các video bằng cách:

1. Đăng nhập vào iCampus.

2. Chọn vào mục “KỸ NĂNG MỀM”.

Và sẽ có nhiều hơn nữa kiến thức, kỹ năng tuyệt vời được cập nhật trên iCampus. Đội ngũ Huấn luyện và Đào tạo tin rằng iCampus sẽ góp phần hỗ trợ các bạn trên hành trình chinh phục MDRT 2020! Nhanh chóng truy cập và chúc các bạn sẽ tiếp thụ hiệu quả các chương trình của chúng tôi.

                    Chia sẻ: