GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH MẪU – DÀNH CHO ĐẠI LÝ MỚI

20.10.19

Zalo

Khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ và tích lũy. Sản phẩm bổ sung là phần không thể thiếu để bảo vệ họ toàn diện. Quên sản phẩm bổ sung, khi gặp rủi ro ngoài phần chi trả của sản phẩm chính, khách hàng sẽ thiệt thòi và chính chúng ta phải nói lời “Xin lỗi”!

Là tư vấn bảo hiểm chân chính, hãy giúp khách hàng hiểu rõ vai trò của sản phẩm bổ sung và được bảo vệ cao nhất có thể!

                    Chia sẻ: